zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej sieci rozdzielczej od punktu wpięcia w msc do granicy działki 9/2 z działką 4 i przyłącza do węzła w budynku „A” oraz budowa sieci wraz z przyłączem do budynku „A” przy ul. Czarna Droga (dz. nr 9/2 obr. 0064) w Bydgoszczy

zamawiający: KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/10/2021
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 11 marca 2021  13:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia. 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.

Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej sieci rozdzielczej od punktu wpięcia w msc do granicy działki 9/2 z działką 4 i przyłącza do węzła w budynku „A” oraz budowa sieci wraz z przyłączem do budynku


Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

metryczka


Odpowiada za treść: Kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Agata Budzyńska (25 lutego 2021, 13:36:15)

Ostatnia zmiana: Agata Budzyńska (10 maja 2021, 13:21:31)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 158