zamówienie na:

Zakup dostawa i montaż nowej przekładni zębatej odżużlacza z napędem w ciepłowni Solec Kujawski

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/112/2021
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 20 września 2021  13:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.  
SWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/507086
Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

metryczka


Odpowiada za treść: kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Izabela Smejlis (13 września 2021, 12:00:37)

Ostatnia zmiana: Izabela Smejlis (21 września 2021, 13:08:30)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 121