zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej do wysokości etapu B oraz budowa sieci i przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Obrońców Bydgoszczy/Marcinkowskiego w Bydgoszczy dla etapu A

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/143/2021
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 8 grudnia 2021  13:00
SWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/541523
Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

metryczka


Odpowiada za treść: kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Izabela Smejlis (24 listopada 2021, 13:50:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143