zamówienie na:

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naruszewicza i Królowej Jadwigi w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/52/2022
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 31 maja 2022  13:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.
 
SWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/613832
Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

metryczka


Odpowiada za treść: kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Izabela Smejlis (17 maja 2022, 11:45:38)

Ostatnia zmiana: Agata Budzyńska (15 czerwca 2022, 10:02:05)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 323