zamówienie na:

Zakup dostawa i montaż nowej przekładni zębatej odżużlacza z silnikiem w ciepłowni Solec Kujawski

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/95/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 22 sierpnia 2022  13:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.

Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:

Zakup dostawa i montaż nowej przekładni zębatej odżużlacza z silnikiem w ciepłowni Solec Kujawski

Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

metryczka


Odpowiada za treść: Kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Agata Budzyńska (8 sierpnia 2022, 12:18:07)

Ostatnia zmiana: Agata Budzyńska (14 września 2022, 10:56:39)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 90