zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: przyłącze ciepłownicze do obiektu przy ul. Petersona dz. 2/146, 2/150, 2/154 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/132/2019
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 4 listopada 2019  13:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia


Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/266807

Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.


metryczka


Odpowiada za treść: kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Izabela Smejlis (18 października 2019, 14:12:44)

Ostatnia zmiana: Agata Budzyńska (5 grudnia 2019, 09:28:37)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 188