zamówienie na:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i wbudowanymi usługami przy ul. Orlej 47 w Bydgoszczy – ETAP I

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/137/2019
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 18 listopada 2019  13:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia


Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/271872

W postępowaniu złożenie oferty, przesyłanie dokumentów oraz cała komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, poprzez Platformę zakupową.


metryczka


Odpowiada za treść: kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Izabela Smejlis (4 listopada 2019, 13:54:27)

Ostatnia zmiana: Agata Budzyńska (5 grudnia 2019, 09:19:57)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 193