Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 74) starsze przetargi »zamówienie na:

Pełnienie usług serwisowych w kotłowniach lokalnych KPEC Sp. z o.o.

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/106/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 16 września 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Brak ofert 

zamówienie na:

Pełnienie usług serwisowych w gazowych kotłowniach lokalnych KPEC Sp. z o.o.

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/101/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 8 września 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Cichej 52 w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/99/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 1 września 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia  

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz nowego nieaktywowanego wcześniej oprogramowania

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/98/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 30 sierpnia 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia  

zamówienie na:

Dobór, zakup i montaż nowej pompy uzupełniającej i stabilizującej w ciepłowni Solec Kujawski

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/96/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 22 sierpnia 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia  

zamówienie na:

Prace ogólnobudowlane remontowe w komorach, węzłach ciepłowniczych i obiektach KPEC

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/90/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 10 sierpnia 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych H-I oraz M przy ul. Żwirki i Wigury w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/93/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 9 sierpnia 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Wymiana armatury w komorach zlokalizowanych w ul. Leszczyńskiego/Halickiej i Czerkaskiej w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/91/2022
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 5 sierpnia 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.  

zamówienie na:

Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych H-I oraz M przy ul. Żwirki i Wigury w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/83/2022
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 22 lipca 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: 2022-07-28 unieważnienie 

zamówienie na:

Dobór, zakup i montaż pojemnościowych podgrzewaczy C.W.U. w kotłowni lokalnej przy ul. Przemysłowej 34 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/82/2022
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 21 lipca 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.  

zamówienie na:

Prace ogólnobudowlane remontowe w węzłach i w komorze K-2205

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/81/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 19 lipca 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia. 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów elektrycznych.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 67/FZ/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 12 lipca 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.  

zamówienie na:

Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej wraz z robotami towarzyszącymi

zamawiający: KPEC Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2022/s 098-272163
wartość: Powyżej progów
termin składania ofert: 7 lipca 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: 2022-07-15 unieważnienie 

zamówienie na:

Zapytanie o cenę-badanie rynku Frezarka konsolowa FN-2VB.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę – badanie rynku
nr sprawy: 65/FZ/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 6 lipca 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia. 

zamówienie na:

Wymiana hydrantów wewnętrznych w obiektach należących do Spółki

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/75/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 5 lipca 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci rozdzielczej oraz przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr H1a oraz H2a przy ul. Harcerskiej w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/77/2022
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 5 lipca 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.  

zamówienie na:

Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych A2 i A3 przy ul. Fordońskiej 408 w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/72/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 4 lipca 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.  

zamówienie na:

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej oraz obsługa techniczna dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/70/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 30 czerwca 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 

zamówienie na:

Dostawa miału węglowego II A w ilości 15 000 ton w klasie 22-23/20/06.

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 61/FZ/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 30 czerwca 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w budynku ciepłowni Szubin (likwidacja szamba) – etap projektowy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/71/2022
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 29 czerwca 2022  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 74) starsze przetargi »