Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 45)

Organy Spółki/Dokumenty statutowe i organizacyjne
rejestr zmian informacji

Zmiana składu Rady Nadzorczej
Data: 2019-10-09 10:23:54
Autor: Tomasz Lewandowski
zmiana kapitału zakładowego
Data: 2019-09-17 07:46:44
Autor: Tomasz Lewandowski
zmiana kapitału zakładowego
Data: 2019-09-17 07:42:07
Autor: Tomasz Lewandowski
omyłka pisarska
Data: 2018-09-07 09:22:36
Autor: Tomasz Lewandowski
Zmiana osobowa
Data: 2018-06-26 19:04:15
Autor: Tomasz Lewandowski
usuniecie pomyłki literowej
Data: 2018-02-02 10:26:52
Autor: Tomasz Lewandowski
zmiana schematu organizacyjnego
Data: 2018-02-02 10:25:41
Autor: Tomasz Lewandowski
zamiana pliku
Data: 2017-08-01 08:18:08
Autor: Tomasz Lewandowski
zamiana pliku
Data: 2017-08-01 08:17:36
Autor: Tomasz Lewandowski
zmiana składu osobowego organu Spółki
Data: 2017-07-03 10:52:50
Autor: Tomasz Lewandowski
omyłka pisarska
Data: 2017-07-01 09:36:06
Autor: Tomasz Lewandowski
zmiany składu osobowego organu Spółki
Data: 2017-07-01 09:07:50
Autor: Tomasz Lewandowski
zmiana
Data: 2017-07-01 00:43:00
Autor: Tomasz Lewandowski
edycja
Data: 2017-04-20 14:13:00
Autor: Tomasz Lewandowski
edycja tesktu
Data: 2017-04-05 12:27:40
Autor: Tomasz Lewandowski
edycja tekstu
Data: 2017-04-05 12:26:57
Autor: Tomasz Lewandowski
edycja tekstu
Data: 2017-04-05 12:25:49
Autor: Tomasz Lewandowski
edycja tekstu
Data: 2017-04-05 12:25:05
Autor: Tomasz Lewandowski
edycja tekstu
Data: 2017-04-05 12:20:34
Autor: Tomasz Lewandowski
wstawienie tabeli
Data: 2017-04-05 12:20:12
Autor: Tomasz Lewandowski
Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 45)

powrót do informacji »