Dane finansowe i kadrowe

2019:
KPEC Spółka z o.o. w 2019 roku osiągnęła zysk finansowy netto w wysokości: 875 499,51 PLN netto
Na dzień 31.12.2019 roku zatrudnienie w Spółce wynosiło 378 osób.

Dane bilansowe na dzień 31.12.2019 roku:

BILANS-AKTYWAw złotych
A. Aktywa trwałe205 051 023,67
I. Wartości niematerialne i prawne1 555 730,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe196 074 876,21
III. Należności długoterminowe9 459,32
IV. Inwestycje długoterminowe3 315 929,75
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 095 028,12
B. Aktywa obrotowe52 480 557,76
I. Zapasy10 508 681,44
II. Należności krótkoterminowe25 548 397,33
III. Inwestycje krótkoterminowe12 025 465,35
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe      4 398 013,64
AKTYWA RAZEM257 531 581,43

BILANS-PASYWAw złotych
A. Kapitał (fundusz) własny                                     121 022 491,68
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania        136 509 089,75
I. Rezerwy na zobowiązania23 658 391,25
II. Zobowiązania długoterminowe4 349 712,95
III. Zobowiązania krótkoterminowe44 613 532,37
IV. Rozliczenia międzyokresowe63 887 453,18
PASYWA RAZEM257 531 581,43

2018:
KPEC Spółka z o.o. w 2018 roku osiągnęła zysk finansowy netto w wysokości: 243 597,85 PLN netto
Na dzień 31.12.2018 roku zatrudnienie w Spółce wynosiło 397 osób.

2017:
KPEC Spółka z o.o. w 2017 roku osiągnęła zysk finansowy netto w wysokości: 3 059 908,52  PLN netto
Na dzień 31.12.2017 roku zatrudnienie w Spółce wynosiło 399 osób.
metryczka


Wytworzył: Tomasz Lewandowski (5 kwietnia 2017)
Opublikował: Tomasz Lewandowski (5 kwietnia 2017, 11:27:35)

Ostatnia zmiana: Tomasz Lewandowski (8 lutego 2021, 11:48:29)
Zmieniono: sprostowanie omyłki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6203