zamówienie na:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jasnej 4-6 w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/9/2021
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 11 marca 2021  13:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.  
Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.


Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jasnej 4-6 w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane


Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

metryczka


Odpowiada za treść: Kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Agata Budzyńska (25 lutego 2021, 09:51:50)

Ostatnia zmiana: Agata Budzyńska (10 maja 2021, 13:25:44)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 204