zamówienie na:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: przyłącze wodociągowe z hydrantem naziemnym dla Zakładu nr 4 - Koronowo, Al. Wolności 3D

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/54/2021
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 1 lipca 2021  13:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.

Ogłoszenie oraz SWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/471775
Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

metryczka


Odpowiada za treść: kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Izabela Smejlis (16 czerwca 2021, 13:49:28)

Ostatnia zmiana: Agata Budzyńska (11 sierpnia 2021, 09:35:51)
Zmieniono: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 136