zamówienie na:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej dz. nr 7/5 w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/57/2021
wartość: poniżej progów
termin składania ofert: 6 lipca 2021  13:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.

Ogłoszenie oraz SWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/473428
Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

metryczka


Odpowiada za treść: kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Izabela Smejlis (21 czerwca 2021, 11:52:55)

Ostatnia zmiana: Agata Budzyńska (12 sierpnia 2021, 10:18:42)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 98