zamówienie na:

Remont instalacji odgromowej przy ul. Herberta 5 w Bydgoszczy

zamawiający: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy 85-315 Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 5
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PP/65/2021
wartość: Poniżej progów
termin składania ofert: 21 lipca 2021  13:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się na Platformie zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.

Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:

Remont instalacji odgromowej przy ul. Herberta 5 w Bydgoszczy

Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej poprzez Platformę lub w wersji papierowej na adres siedziby KPEC Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

metryczka


Odpowiada za treść: Kierownik Działu Inwestycji
Opublikował: Agata Budzyńska (7 lipca 2021, 12:18:19)

Ostatnia zmiana: Izabela Smejlis (15 września 2021, 14:08:16)
Zmieniono: 2021-09-15 unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 205